پاوربوک سیسیلی پائولسن Sicilian Paulsen Powerbook 20162016
پاوربوک سیسیلی پائولسن Sicilian Paulsen Powerbook 20162016

پاوربوک سیسیلی پائولسن 2016

Sicilian Paulsen Powerbook 2016

پاور بوک سیسیلی پائولسن 2016

محصول: chess base 2016

 واریانت سیسیلی پائولسن در این سال های اخیر بسیار محبوب شده است.چرا که این شاخه دینامیک برای سیاه می تواند برد به ارمغان بیاورد.و جای تعجب ندارد که بازیکنان تاپ لول و جوانی نظیر کاروانا و آنیش گیری از پیشتازان و توسعه دهندگان این شروع بازی هستند.در این پاور بوک ما به تمام بازی هایی که در کد های شروع بازی B40 تا B49 هستند پرداخته ایم.همچنین بازی هایی که به شاخه تایمانف تبدیل شده است نیز در این بازی ها هست.همچنین 62000 بازی از استادان نیز که از مگابیس و از دیگر منابع 122000 بازی دیگر از استادان گنجانده شده است بازی هایی در کلاس بالااز مرکز playchess و پردازنده های آن.بنابراین با این تعداد بالا بازی در سطح و کیفیت عالی آمار قابل استنادی به شما در مورد ارزیابی شاخه می دهدکه البته این شاخه با برنامه های کامپیوتری به خوبی تست شده است برای تقدیم به شما پائولسن باز ها!